Матеріали засідань ММО у 2021-2022 н.р.

 

2021-2022 н.р.


Матеріали ММО №3 від 28.01.2022


 Оцінка якості освіти в ДНЗ


1. Ключові показники якості освіти в ДНЗ
    Презентація

2. Компоненти і напрями внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ДНЗ
    Презентація  

3. Методи, що використовуються для самооцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти
    Консультація 

4. Критерії та індикатори для самооцінювання освітніх та управлінських процесів в ДНЗ 
    Додаток 1до Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти

5. Міжнародна методика оцінювання якісної дошкільної освіти ECERS

Матеріали засідання можна переглянути тут
Методичні рекомендації ММО №3 від 28.01.2022р.


1. Під час моніторингової діяльності в закладі послуговуватись Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗДО 

 

2. Познайомити педагогічний колектив закладу із змістом та особливостями застосування Міжнародної методики оцінювання якості дошкільної освіти ECERS, зокрема для вивчення стану освітньої діяльності в дошкільному закладі


3. При організації самооцінювання освітніх та управлінських процесів в ЗДО використовувати різні методи, зокрема опитування учасників освітнього процесу, анкетування, спостереження за освітнім середовищем, організацією життєдіяльності, проведенням різних видів діяльності дітей та аналіз документації закладу.


Матеріали ММО №2 від 25.11.2021


 Основні шляхи реалізації Державного стандарту - 

Базового компоненту дошкольної освіти 


1. Мета, складники та умови реалізації БКДО
Консультація

2. Професійний стандарт «Вихователь ЗДО», як орієнтир для професійного розвитку
Консультація

3. Сучасні форми планування освітнього процесу

- Методичний конструктор
- За технологією психолого-педагогічного проектування взаємодії

- За Кейс-технологіями

- Блоково-тематичне планування за альтернативною програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»
 Консультація  
- За програмою «Впевнений старт» Система та механізми забезпечення академічної доброчесності в ДНЗ
4. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності в ДНЗ

Методичні рекомендації ММО №2 від 25.11.2021р.


1. Організувати роботу методичних служб дошкільних закладів міста щодо реалізації плану заходів з впровадження Базового компоненту дошкільної освіти впродовж 2021-2022 н.р.

2. Познайомити педагогічні колективи ЗДО з професійним стандартом «Вихователь ЗДО» та використовувати його для визначення траєкторії розвитку педагогічних працівників.

3. Познайомити педагогічні колективи ДНЗ з сучасними формами планування освітнього процесу в дошкільних закладах та рекомендувати використовувати їх в педагогічній практиці

4. Познайомити педагогічні колективи з системою та механізмами забезпечення академічної доброчесності в закладах дошкільної освіти. Мотивувати під час організації освітнього процесу та провадження творчої діяльності дотримуватись правил академічної доброчесності.
 Матеріали ММО №1 від 28.08.2021

 Пріоритетні напрями роботи дошкільної ланки освіти 

на 2021-2022 н.р.

1. Коло спілкування «Крокуємо до змін разом»

2. Про шляхи реалізації завдань серпневої конференції педагогічних працівників (консультант ЦПРПП Афанасенко Т.Г.)

3. Про зміст нормативно-законодавчих документів та методичних рекомендацій щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2021-2022н.р. (Балагурова І.В., інформаційний брифінг)
            Лист МОНУ №1/9 – 406 від 10.08.2021 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році»


4. Про Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи (члени ММО, круглий стіл)

        текст


5. Обговорення та внесення коректив до річного плану роботи ММО вихователів-методистів у 2021-2022 н.р. (члени ММО, обговорення)

Матеріали засідання можна переглянути тут


Методичні рекомендації ММО №1 від 28.08.2021р.

1. В роботі педагогічних колективів керуватися рішеннями розширеної колегії управління освіти від 27.08.2021р. за темою «Про стан розвитку освіти міста Енергодара на шляху впровадження Нової української школи: підсумки 2020/2021 навчального року та основні завдання на 2021/2022 навчальний рік»


2. Організацію освітнього процесу в дошкільних закладах міста здійснювати відповідно до листа МОН України від 10.08.2021 №1/9 -406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році».


3. Вихователям-методистам познайомити педагогічні колективи ЗДО із змістом Професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти»


4. При організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти націлювати педагогів на реалізацію стандарту дошкільної освіти шляхом активної взаємодії всіх учасників освітнього процесу


5. Здійснювати дистанційну взаємодію членів ММО за допомогою сервісу Google Classroom за необхідністю
Немає коментарів:

Дописати коментар