Матеріали засідань ММО 2017-2019 рр.2019-2020 н.р.


Матеріали ММО №4 від 08.05.2020

"Підсумки роботи методичного об’єднання у 2019-2020 н.р."

1. Секрети оперативного управління для вихователя-методиста 
         консультація

2. Результати роботи педагогів щодо роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою міста (IV етап) 
           презентація

3. Про виконання методичних рекомендацій попередніх ММО 
           звіти

4. Результати роботи між засіданнями ММО 
           таблиця

5. Аналіз роботи міського методичного об‘єднання 
           Аналіз

6. Обговорення перспектив роботи ММО на наступний навчальний рік
          Опитування


Матеріали ММО №3 від 09.01.2020

"Інклюзія в дошкільній освіті: освітня політика та практика"

1. Особливості дошкільної інклю-зивної освіти в Україні на сучасному етапі
          інформація
          презентація

2. Дитина з особливим освітніми потребами в ЗДО: наскільки обізнані з правилами взаємодії
          тест
3. Особливості складання та моніторингу реалізації індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами в ЗДО
          інформація з досвіду роботи
4. Завдання та зміст діяльності членів команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами
          інформація з досвіду роботи
5. Дошкільний заклад, батьки, ІРЦ: нюанси взаємодії
          інформація
6. Рекомендації вихователям, в групі яких виховується дитина з особливими освітніми потребами
          рекомендації                                       Методичні рекомендації ММО №3 від 09.01.2020р.

1. Організувати методичні заходи в ДНЗ для знайомства педагогічних колективів з особливостями створення інклюзивного простору в дошкільних навчальних закладах з урахуванням типу ДНЗ

2. При організації роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку дотримуватись рекомендацій, наданих спеціалістами ІРЦ  Матеріали ММО №2 від 04.11.2019


"STREAM - освіта для дошкільників: 
виховання культури інженерного мислення"

 1. Від STEM до STREAM-освіти: про інтеграцію науки, мистецтва і гуманітарних наук для дошкільників
            консультація
           презентація
2. Чи цікавляться діти наукою? (перегляд та обговорення відео)
            відео
            текст виступу
3. Цікавинки для дослідження дошкільників (за матеріалами групи «STREAM - освіта для дошкільників» К.Крутій)
4. STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт: альтернативна програма формування культури інженерного мислення у дошкільників. Особливості блоково-тематичного планування за інтегрованим підходом
          презентація
5. Універсальні можливості LEGO - конструювання як компоненту STREAM-освіти (з досвіду роботи ДНЗ№15)
           інформація
           презентація
6. 6 цеглинок LEGO в дії: реалізація діяльнісного підходу в освітньому середовищі (з досвіду роботи ДНЗ№16)
           інформація

Методичні рекомендації ММО №2 від 04.11.2019р.

1.      Організувати методичні заходи в ДНЗ для знайомства педагогічних колективів з основними положеннями  STREAM-освіти дошкільників, програмою «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт: альтернативна програма формування культури інженерного мислення у дошкільників»

2.      При організації методичної роботи з педагогічними колективами націлювати педагогів на врахування досвіду колег щодо впровадження технології LEGO – конструювання, 6 цеглинок LEGO в освітній процес ДНЗМатеріали ММО №1 від 29.08.2019


Пріоритетні напрями роботи дошкільної ланки освіти на 2019-2020 н.р.

1. Інтерактивне вправа «Підйом в гору»
2. Обговорення матеріалів серпневої конференції педагогічних працівників

3. Розгляд нормативно-законодавчих документів та методичних рекомендацій щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2019-2020 н.р.


Методичні рекомендації ММО №1 від 29.08.2019р.

1. В роботі педагогічних колективів керуватися рішеннями розширеної колегії управління освіти від 29.08.2019р. за темою «Про стан розвитку освіти міста Енергодара на шляху впровадження Нової української школи: підсумки 2018/2019 навчального року та основні завдання на 2019/2020 навчальний рік»

2. Організацію освітнього процесу в дошкільних закладах міста здійснювати відповідно до інструктивно – методичні рекомендацій МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 н.р» (додаток до листа МОН України 

3. Впродовж 2019/2020 н.р. діяльність методичних служб ЗДО націлити на реалізацію завдань 4 етапу роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою міста2018-2019 н.р.


Матеріали ММО №4 від 04.04.2019


Підсумки роботи методичного об’єднання у 2018-2019 н.р.1. SWOT-аналіз як інструмент стратегічного планування методичної роботи (консультація)
    (презентація до консультації)
2. Результати роботи педагогів щодо роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою міста (IІІ етап)
3. Про виконання методичних рекомендацій попередніх ММО
4. Результати роботи між засіданнями ММО
5. Аналіз роботи міського методичного об‘єднання
6. Обговорення перспектив роботи ММО на наступний навчальний рік
Матеріали ММО №3 від 24.01.2019

Віртуальний методичний кабінет як сучасний інформаційно-методичний простір взаємодії педагогів ДНЗ

1. Використання веб-ресурсів у методичній діяльності ДНЗ
2. Мета, завдання, зміст та особливості створення віртуального методичного кабінету ДНЗ (з досвіду роботи ДНЗ№8)
3. Принципи та правила організації роботи у віртуальному методичному кабінеті 
    (презентація до виступу)
4. Використання сервісів Google в роботі віртуального методичного кабінету (з досвіду роботи ДНЗ№15)
5. Досвід колег області (м. Мелітополь) щодо створення віртуального методичного кабінету в ДНЗ  (презентація до виступу)

З матеріалами засідання №3 ММО можна ознайомитись тут


Методичні рекомендації ММО№3 від 24.01.2019р. 

1. При створенні віртуального методичного кабінету у дошкільному закладі, як інформаційного середовища, зорєнтованого на взаємодію педагогів, дотримуватись принципів та правил його організації,

2. З метою розширення зони співпраці та зміцнення контактів між методичною службою та педагогами ДНЗ націлювати та мотивувати педагогів закладу на спільну мережеву взаємодію та активне користування методичними ресурсами віртуального методичного кабінету
Матеріали ММО №2 від 29.10.2018

 Інтерактивні технології навчання дорослих 


1. Сутність андрагогіки, як науки про навчання дорослих
2. Особливості та основні принципи навчання дорослих
           Вправи «Чи знаєте ви свою аудиторію»
                         «Розповідати – не означає навчати»
3. Функції фасилітатора, лідера, консультанта, менеджера, що полегшують процес навчання дорослих
4. Принципи і навички ефективного спілкування
5. Тьюторський супровід педагогів як важливий компонент навчання в умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій


Методичні рекомендації ММО№2 від 29.10.2018р. 

1. При організації методичної роботи з педагогічними колективами враховувати особливості навчання дорослих, основні положення та принципи андрагогіки


2. Формувати у педагогів ДНЗ навички ефективного спілкування з дітьми, батьками та колегами: вмінь активного слухання, надання зворотного зв’язку, уникання поведінки, що ускладнює ефективне спілкування. Матеріали ММО №1 від 30.08.2018Пріоритетні напрями роботи дошкільної ланки освіти на 2018-2019 н.р.

1. Про роботу та рішення серпневої конференції педагогічних працівників 

2. Про пріоритетні напрямки роботи ДНЗ міста щодо організації роботи в ДНЗ на 2018-2019 навчальний рік відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій МОН України
3. Про зміст та зміни в Примірному положенні про методичний кабінет закладу дошкільної освіти 

4. Про дотримання гранично допустимого навантаження на дитину при організації освітнього процесу в ЗДО 

5. Про мету, завдання та зміст роботи методичних служб ЗДО щодо реалізації 3 етапу роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою міста 

6. Про прийоми ефективної взаємодії з колективом 

Презентація до засідання ММО


Методичні рекомендації ММО №1 від 30.08.2018

1. В роботі педагогічних колективів керуватися рішеннями розширеної колегії управління освіти від 29.08.2018р. за темою «Про стан розвитку освіти міста Енергодара на шляху впровадження Нової української школи: підсумки 2017/2018 навчального року та основні завдання на 2018/2019 навчальний рік».

2. Організацію освітнього процесу в дошкільних закладах міста здійснювати відповідно до інструктивно – методичні рекомендацій МОН України від 13.06.2018 №1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році»

3. При складанні робочого навчального плану закладу ретельно дотримуватись гранично допустимого навантаження на дитину при організації освітнього процесу в ЗДО відповідно до наказу МОНУ від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

4. Впродовж 2018/2019 н.р. діяльність методичних служб ЗДО націлити на реалізацію завдань 3 етапу роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою міста


2017-2018 н.р.


Матеріали ММО №1 від 28.09.2017Пріоритетні напрями роботи дошкільної ланки освіти на 2017-2018 н.р.1.  Обговорення матеріалів серпневої конференції педагогічних працівників


2. Розгляд нормативних документів щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів у 2017-2018н.р.

 3. Секрети успіху методичної роботи 


4. 10 типів працівників, з якими треба бути напоготові


Презентація до засідання ММО 
Методичні рекомендації ММО №1 від 28.09.2017

1. В роботі педагогічних колективів керуватися рішеннями розширеної колегії управління освіти від 29.08.2017р. за темою «Про підсумки розвитку системи освіти міста у 2016-2017 н.р. щодо забезпечення умов якісної освіти для територіальної громади та пріоритетні завдання її розвитку у 2017-2018 н.р.».


2. Організацію освітнього процесу в дошкільних закладах міста здійснювати відповідно до Інструктивно – методичних рекомендацій МОН України від 13.06.2017 №1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році».


Матеріали ММО №2 від 03.01.2018


 Діяльнісний підхід в організації методичної роботи з педагогами


3. Врахування мотиваційного аспекту при організації методичної роботи з педагогами-початківцями


5. Професійні групи для педагогів в соціальних мережах, їх різноманітність та особливості змісту
Презентація

Методичні рекомендації ММО№2 від 03.01.2018р.


1. Для здійснення діяльнісного підходу при організації методичної роботи з педагогічними колективами використовувати принципи мотиваційного управління

2. Використовувати новітні форми методичної роботи з педагогами, роботу у професійних групах в соціальних мережах як засіб підвищення мотивації педагогів до самоосвіти

Матеріали ММО №3 від 25.01.2018Сучасні підходи до організації взаємодії ДНЗ з батьками
1. Різноманітність форм співпраці педагогічного та батьківського колективів 


2. Підготовка та організація батьківських зборів як запорука подальшої співпраці педагогів з батьками 
         Презентація

3. Взаємодія з батьками при організації національно-патріотичного виховання дошкільників 


          З досвіду роботи ДНЗ№16   


4. Спільна участь працівників ДНЗ та батьків при організації участі в міських проектах по збагаченню розвивального середовища ДНЗ 
5. Організація роботи з батьками в умовах сучасного ДНЗМетодичні рекомендації ММО№3 від 25.01.2018р.


1. Залучати батьків до організації спільних заходів при вирішенні завдань національно-патріотичного виховання дітей

2. Націлювати вихователів ДНЗ на використання різноманітних форм проведення батьківських зборів, в тому числі з інтерактивними вправами

Матеріали ММО №4 від 18.04.2018


Підсумки роботи методичного об’єднання у 2017-2018 н.р
1. Результати роботи педагогів щодо роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою міста (ІІ етап)

2. Про виконання методичних рекомендацій попередніх ММО

3. Результати роботи між засіданнями ММО


5. Обговорення перспектив роботи ММО на наступний навчальний рік.Матеріали засідань ММО вихователів-методистів за 2015-2016 н.р. та 2016-2017 н.р. розміщенно на блозі http://metodenergodar.blogspot.com

Немає коментарів:

Дописати коментар