понеділок, 31 січня 2022 р.

ММО №3 вихователів-методистів у 2021-2022 н.р.


Наразі важливою новацією є зміна підходу до проведення комплексної оцінки якості освіти в дошкільних закладах.

28 січня 2022 року в Центрі професійного розвитку педагогічних працівників Енергодарської міської ради відбулося третє засідання ММО вихователів-методистів дошкільних закладів за темою «Оцінка якості освіти в ДНЗ», в ході якого вихователі-методисти обговорили шляхи розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Приділили увагу ключовим показникам якості освіти в ДНЗ, компонентам і напрямам внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а також методам, що використовуються для самооцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Особливої уваги надали аналізу критеріїв та індикаторів для самооцінювання освітніх та управлінських процесів в ДНЗ та знайомству з особливостями застосування міжнародної методики оцінювання якісної дошкільної освіти ECERS.

Отже, колективи закладів мають змогу застосувати ефективний, апробований на практиці, інструментарій для розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Методичні рекомендації та електронний Порадник для директора закладу дошкільної освіти допоможуть провести самооцінювання освітнього й управлінського процесу та забезпечити постійне вдосконалення закладу. Важливо це завдання виконувати цілеспрямовано, послідовно, відповідально, уникаючи формалізму, щоб отримати правильні відповіді для визначення шляхів розвитку закладів дошкільної освіти.пʼятниця, 26 листопада 2021 р.

ММО №2 вихователів-методистів у 2021-2022 н.р.

Одним з найбільш актуальних питань в сьогоденні дошкілля є впровадження оновленого Державного стандарту - Базового компоненту дошкільної освіти. Тож темою другого засідання міського методичного об'єднання вихователів-методистів м.Енергодар, що відбулося 25 листопада 2021р., було "Основні шляхи реалізації Державного стандарту - Базового компоненту дошкільної освіти".

Вихователі-методисти обговорили мету, складники та умови реалізації Базового компоненту ДО, професійний стандарт «Вихователь ЗДО», як орієнтир для професійного розвитку педагогів-дошкільників. Детально проаналізували, обговорили та представили власний досвід використання таких сучасних форм планування освітнього процесу, як методичний конструктор (Клементовська Г.С., ДНЗ№12), за технологією психолого-педагогічного проектування взаємодії (Афанасенко Т.Г.), за Кейс-технологіями (ДНЗ№13, Балагурова І.В.), блоково-тематичне планування за альтернативною програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» (ДНЗ№10, Вовк Н.М., Руденко М.М.) та за програмою «Впевнений старт» (ДНЗ№15, Шунько О.М.)

Акцентували, що відповідно до Закону України «Про освіту» ст. 54 педагогічні працівники мають право на свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, а також форм планування освітнього процесу. Однак використання в сьогоднішній практиці дошкільної освіти комплексних освітніх, альтернативних, авторських, парціальних програм, з одного боку, пожвавило її, спонукало до педагогічної творчості, а з іншого, викликало певну плутанину. Каменем спотикання в організації освітнього процесу, на жаль, є планування роботи саме з дітьми. Усі програми досить насичені за змістом, глибоко та повно розкривають завдання кожного розділу. Отже, необхідно обрати найбільш вдалий варіант планування, який підійде конкретному вихователю.

Також вихователь-методист ДНЗ№14 Овчарова Н.М. познайомила колег із системою та механізмами забезпечення академічної доброчесності в ДНЗ, що також є актуальним в сучасних умовах.
пʼятниця, 12 листопада 2021 р.

ММО №1 вихователів-методистів у 2021-2022н.р.

        Напередодні початку нового 2021-2022 навчального року відбулося перше засідання методичного об'єднання вихователів-методистів з метою обговорення пріоритетних напрямів роботи дошкільної ланки освіти. Учасниками ММО було проаналізовано матеріали серпневої конференції педагогічних працівників міста, нормативні документи щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів у 2021-2022н.р., в тому числі лист МОН України від 10.08.2021 №1/9 -406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році».
        Особливу увагу вихователі-методисти приділили обговоренню майбутніх орієнтирів розвитку дошкільної освіти відповідно до завдань оновленого Базового компоненту дошкільної освіти та проект Професійного стандарту "Вихователь закладу дошкільної освіти". Визначили, що значну увагу приділено створенню безбар’єрного простору та організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, а також протидії та профілактиці булінгу в ДНЗ.
        Також вихователями-методистами обговорено зміст роботи методичного об’єднання у поточному навчальному році та мету, завдання і зміст роботи методичних служб ЗДО у світлі сучасних пріоритетів.

 
пʼятниця, 23 квітня 2021 р.

ММО №4 вихователів-методистів у 2020-2021 н.р.

     3 квітня 2021 року відбулося підсумкове засідання міського методичного об’єднання вихователів-методистів ДНЗ. 
         Учасники ММО підбили підсумки роботи методичного об’єднання за рік, обговорили зміст та результативність роботи між засіданнями, проаналізували виконання рекомендацій всіма педагогами, а також визначили перспективи роботи на наступний навчальний рік. 
        Доречною була консультація "Професійна рефлексія: як аналізувати власну діяльність?", в якій запропоновано рекомендації, як провести самоаналіз професійної діяльності та підбити підсумки роботи методичної служби дошкільного закладу наприкінці навчального року (підготувала Пригода Т.І. (ЕНВК№9).
        Колеги визначили необхідність приділити особливу увагу організації вирішення завдань оновленого Базового компоненту дошкільної освіти, а також моніторингу освітнього процесу в ДНЗ, дослідженню якості освіти за методикою ECERS-3, що є нагальною потребою часу.
        Засідання було організовано дистанційно, за допомогою сервісів Google Classroom та Мeet. 

середа, 14 квітня 2021 р.

ММО№3 вихователів-методистів у 2020-2021 н.р.

    Одним з актуальних питань сьогодення є збереження ресурсів планети для майбутніх поколінь.
Ключові напрамки розвитку країн знаходять своє відображення у Нонцепції сталого розвитку. Завдання сталого розвитку знаходять своє відображення і в питаннях розвитку освіти в Україні.             Світовий досвід реалізації ідей сталого розвитку переконливо доводить, що формування навичок, орієнтованих на сталий розвиток варто починати з дошкільного віку. Ми, дорослі, маємо допомогти нашим дітям зрозуміти, що є межа бездумної експлуатації ресурсів, і якщо почати діяти обачливо, розумно заради нашого спільного майбутнього, у нас ще є надія.
    Тож тема третього засідання ММО вихователів-методистів «Освіта для сталого розвитку – новий напрям у сучасній освіті» , що була обговорена у січні 2021р. є вкрай актуальною.
    Вихователі-методисти обговорили основні положення концепції сталого розвитку (доповідач - Балагурова І.В.), проаналізували зміст педагогіки емпауермент та позицію і роль педагога в освітньому процесі для сталого розвитку (доповідач - Руденко М.М.) та познайомились із парціальною програмою для закладів дошкільної освіти "Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку" авторів - О.Пометун та Н.Гавриш (доповідач - Шелудько О.В.). На допомогу в роботі з вихователями ДНЗ отримали пам'ятку "Освіта для сталого розвитку: поради педагогам".
    Робота дистанційному режимі за допомогою Google сервісу Classroom не завадила активному обговоренню проблеми колегами дошкільних закладів м.Енергодар


четвер, 26 листопада 2020 р.

ММО№2 вихователів-методистів у 2020-2021 н.р.

            В умовах обмеженого спілкування за причини карантиних заходів продовжують працювати педагогічні колективи дошкільних закладів міста Енергодар. Така ситуація ще раз підтвердила необхідність активного оволодіння педагогами прийомам та формам дистанційної роботи. Отже засідання ММО вихователів-методистів за темою "Дистанційна взаємодія учасників освітнього процесу: проблеми та шляхи вирішення", що проведено 20 листопада 2020р.- актуальне та затребуване.
             Вихователі-методисти обговорили особливості дистанційної освіти дошкільників: зміст поняття та особливості організації. Поділились власним досвідом щодо організації партнерської взаємодія з батьками вихованців у дистанційному форматі (Вовк Н.М., Руденко М.М., ДНЗ№10), інформальна освіта педагогів у період карантину (Шаповалова Л.В., ДНЗ№16), методичної роботи в дистанційному режимі (Закітня Г.О., ДНЗ№5). Значну увагу призначили веб-сервісам для надання методичної допомоги, а також знайомсту та спільному наповненню віртуальної методичної дошки на платформі Padlet за темою "Корисні посилання для організації освітньої роботи з дошкільниками". Наприкінці засідання обговорили пам’ятку щодо вимог до контенту, що розміщують педагоги в соціальних мережах.
            Само засідання було організовано за допомогою Google - cервісів Classroom, Google-форми та Meet. Вихователі-методисті визначили змістовність та високу результативність засідання, навіть за умови дистанційної взаємодії членів ММО.
вівторок, 3 листопада 2020 р.

ММО№1 вихователів-методистів у 2020-2021 н.р.

        28 серпня, напередодні нового 2020-2021 навчального року в ДНЗ№13 м.Енергодар вихователі-методисти дошкільних закладів зібрались на перше засідання, метою якого було обговорення пріоритетних напрямів роботи дошкільної ланки освіти у навчальному році. Колеги обговорили рішення серпневої розширеної колегії управління освіти Енергодарської міської ради, нормативно-законодавчі документи та методичні рекомендацій щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021н.р.: Інструктивно – методичні рекомендації МОНУ «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 н.р», Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Особливу увагу приділили знайомству із змістом сайту науково-методичного центру «Освітній форум 2020», де можна познайомитись з виступами, переглянути відео лайфхаків щодо застосування дистанційного навчання педагогами міста, познайомитись з Цифровими лабораторіями дистанційного навчання, які діяли у період карантину в закладах освіти міста.
        Вихователь-методист ДНЗ№10 Руденко М.М. познайомила колег із стратегією неформальної та інформальної освіти, розповіла як ефективно самовдосконалюватися педагогам дошкільних закладів. Запропонувала презентацію і підкреслила, що кожному, хто хоче бути затребуваним фахівцем, слід регулярно підвищувати кваліфікацію та освоювати різні спеціальні та універсальні навички, без цього неможливо бути успішним. Познайомила із варіантами післядипломного навчання педагогів ДНЗ в сучасних умовах.